top of page

GDPR

Het GDPR-project begon op 4 januari en eindigt op 26 februari . Het project richt zich op het implementeren van de General Data Protection Regulation (GDPR) binnen de vriendenkring, inclusief bewustmaking, inventarisatie van gegevens, aanwijzen van verantwoordelijken, en opstellen van privacyverklaringen en registers.

Wat?

GDPR = de strengere privacy-wetgeving

De afkorting 'GDPR' staat voor General Data Protection Regulation (in het Nederlands wordt dat de AVG, of de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en is een geheel van Europese regels om de burger te beschermen rond het gebruik van persoonsgegevens.

De GDPR is in werking sinds 24 mei 2016, maar ze is pas echt van toepassing vanaf 25 mei 2018. Verenigingen hebben tot die datum de tijd om zich in regel te stellen. Vanaf 25 mei 2018 moet je bij een controle of betwisting actief kunnen aantonen dat je volgens de nieuwe wetgeving handelt.

Elke organisatie, ook vzw's en feitelijke verenigingen die persoonsgegevens gebruiken, opslaan of verwerken, vallen onder de regelgeving en moeten zich in orde stellen.

Waarom?

Elke vereniging, zowel VZW's als feitelijke verenigingen, moet tegen 25 mei 2018 in regel zijn met de GDPR. De GDPR is dus ook van toepassing op het lokale verenigingsleven.

Elke vereniging is verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens en moet steeds kunnen aantonen hoe de vereniging dit aanpakt. Concreet betekent dit dat je als vereniging zelf het initiatief neemt om je in regel te stellen en je niet wacht tot er zich een probleem stelt. Om dit te kunnen aantonen is het belangrijk dat je vereniging alle stappen die ze hierin neemt goed bijhoudt in een logboek.

bottom of page